Det Danske Suzuki Institut er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Instituttets drift baseres på tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg, tilskud fra private fonde samt egne indtægter, herunder undervisningsgebyrer, frivillige bidrag fra Suzuki forældre og vennekredsen.

Her kan du downloade Instituttets vedtægter, rammeaftale, samt budget.


Har du spørgsmål vedrørende kontingent eller mangler du at få tilsendt en opkrævning, så send en mail til John Dalgaard jd@johndalgaard.dk