suzuki-metoden

Alle børn overalt i verden lærer uden besvær deres modersmål. Ligegyldigt hvor kompliceret dette måtte være. De lærer ved at lytte, hovedsageligt til deres forældre og andre personer i deres hverdag og ved at efterligne. Hvis barnets anstrengelser for at tale og øge sit ordforråd mødes med ros og opmuntring, fremmer det indlæringsprocessen. Således opnår meget små børn stor talefærdighed og et stort ordforråd tilsyneladende uden anstrengelse.

Shinichi Suzuki mente, at den samme pædagogiske proces, d.v.s. daglig lytten fulgt af efterligning, stadige gentagelser og ros og opmuntring kunne overføres til musikundervisning, såfremt barnet begynder tidligt nok, d.v.s. i 3-5 års alderen. Det ligger i sagens natur, at forældre og lærer arbejder tæt samme, idet en af forældrene fungerer som hjælpelærer hjemme mellem timerne. Undervisningen består af ½ enetime pr. uge og 2 månedlige fællestimer, hvor mange børn spiller med og for hinanden.

Undervisningen koncentrerer sig om at udvikle gehøret, skabe intim kontakt mellem øre og instrument og gøre krop og instrument til en velfungerende helhed. Først når eleven behersker et ret stort repertoire af stykker, introduceres symbolerne - noderne, ganske som man først lader et barn lære at læse, når det kan tale sproget.

Hovedformålet med undervisningen er at bidrage til barnets personlige udvikling gennem den tætte kontakt til et kunstnerisk udtryksmiddel. Det er derfor ikke udvalgte børn, der optages i et Suzuki-program. Alligevel vælger en stor del af eleverne at videreuddanne sig til en professionel karriere.

Suzuki-metoden er indtil nu udviklet for følgende instrumenter:
Violin, bratsch, cello, kontrabas, klaver, fløjte, harpe, guitar, trompet, orgel og sang.

Tove Detreköy

Shinichi Suzuki

JAPANSK MUSIKER OG PÆDAGOG (1898-1998)


Suzuki voksede op på sin fars violinfabrik og lærte sig selv at spille violin. Han studerede i Tokyo og i Tyskland og blev den første japanske koncertviolinist. Sammen med sine brødre dannede han er strygekvartet og underviste ved Den Kejserlige Musikskole, hvor han udviklede sin metode til undervisning af helt små børn.

Om sin metode sagde Suzuki: »Mit mål med at undervise i violin er at give barnet en glæde ved at undersøge noget af det smukkeste og mest spirituelle, der er til i denne verden: Musikken. 

Jeg ønsker ikke kun at lave professionelle musikere, men mennesker, der udvikler deres sensitivitet. Musik kan åbne hjertet og give mennesket en bedre forståelse af livet.«

Foto af Gudrun Søe Hansen: Shinichi Suzuki med elever i Helsingør 1981, ved Det Danske Suzuki Instituts workshop


optagelse på venteliste  

Dit barn kan starte allerede i 3-4 års alderen.  For at få dit barn optaget på ventelisten skal du udfylde en tilmeldingsformular.


Hent tilmeldingsblanket