hørelære

Undervisningen foregår i hold, hvor vi starter fra helt fra bunden og slutter med et niveau på hold 5, der leder frem til niveauet for MGKs optagelsesprøve.

Materialerne til undervisningen er udarbejdet af vores supervisor Inge Marstal, professor emeritus i musikpædagogik og hørelære ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Vi har de forløbne år gennemprøvet materialet, som Inge har udarbejdet til os. Det er rettet til og revideret og vil munde ud i udgivelsen af et elevarbejdshæfte, der dækker de 3 første hørelærehold. Vi håber udgivelsen bliver klar fra Wilhelm Hansens forlag omkring juletid 2017. Senere vil det blive efterfulgt af et hæfte 2, der vil komme til at dække materialet for hold 4 og 5. Indtil da tager undervisningen på hold 4 og 5 udgangspunkt i Inge Marstals bog ”Hørelærebogen for børn og unge”.

Undervisningstider sæson 2017-2018:

Hørelære 1, hver 2. tirsdag kl. 16:00-16:45 (før spireorkester) hele sæsonen.

Hørelære 2, hver onsdag kl. 18:15-19:00 efterår 2017.

Hørelære 3, hver onsdag kl. 18:15-19:00 forår 2018.

Hørelære 4, hver onsdag kl. 17:30-18:15 hele sæsonen.

Hørelære 5, hver onsdag kl. 17:30-18:15 hele sæsonen.

Undervisningen begynder uge 35.


Undervisningsgebyrer
Gebyrer pr. 15. august 2018


Hørelære koster 200 kr. pr. sæson for hold 1, 2 & 3

Alle hold vil tillige blive opkrævet 70 kr. for vores opgavebog.

Elever på hold 4 og 5 bedes anskaffe ”Hørelærebogen for børn og unge”- den grønne opgavebog! (Den koster 99 kr. og er udgivet af Wilhelm Hansens forlag.)

Husk: Der er mødepligt, når man er tilmeldt et hørelærehold!