velkommen til det danske suzuki institut

Det Danske Suzuki Institut er en privat musikskole, hvor børn og unge undervises efter suzuki-metoden, der blev skabt af Dr. Shinichi Suzuki og har gået sin sejrsgang over hele verden. Metoden går i al sin enkelhed ud på at barnet lærer musik, ligesom det lærer sit modersmål. Alle børn kan lære at spille, lige så vel som de kan lære at tale deres modersmål. Børnene lærer at spille, alle lærer at glædes ved musik. Hertil kommer alt det andet, der er lige så væsentligt: At lære at lytte, at tie, at koncentrere sig, at arbejde på at nå et mål, at respektere andre, at virke i fællesskab. Alt dette stimulerer og styrker barnet når det så kommer i skole. Alle uden undtagelse opnår dette.

Hent tilmeldingsblanket

 Corona info 21. april

Fra onsdag den 21. april kan vi endelig undervise fysisk igen på Suzuki Instituttet.

Det betyder, at vi kan nå at få godt to måneder sammen med børnene, hvor vi kan arbejde mere i dybden med musikken og få en god og nærværende afslutning på sæsonen efter den lange ’skærmtid’ i vinteren og foråret. 

Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med både soloundervisning og fællestimer igen, og vi håber at I vil bruge et par minutter på at læse om de forhold, som kommer til at gælde for genåbningen af instituttet i den kommende tid.

Download informationsbrev om genåbning af instituttet

koncerter

Alle, der spiller på Suzuki Instituttet, ved, at forårskoncerten i Tivolis Koncertsal er et af årets højdepunkter. I år finder koncerten sted søndag 13. juni. Vi kender endnu ikke de præcise rammer for koncerten eller det tilladte publikum i salen. 

For at alle elever kan afslutte sæsonen med en koncert sammen med de nærmeste holdkammerater, vil alle instituttets lærere arrangere individuelle afslutningskoncerter for deres elever, hvor de får mulighed for at spille solo for hinanden og et lille antal forældre.

 

FÆLLESTIMER

Download fællestimeplan for violin forår 2021

 

 RETNINGSLINJER

  • Eleverne sal så vidt muligt komme til undervisningen uden forældre
  • Elever, forældre og lærere må ikke opholde sig i bygningen længere end højst nødvendigt. Dette gælder også for køkkenet og balkonen, som normalt er ’ventesal’. Medbring evt. drikkedunk hjemmefra.
  • Hver sololektion og fællestime forkortes med 5 minutter for at lokalet kan udluftes i 5/10 minutter inden næste elev/hold
  • Man skal ikke komme til undervisning, hvis der er forkølelse eller sygdom i husstanden. Møder en elev (eller forælder) op til undervisningen med sygdomssymptomer, kan læreren hjemsende eleven.
  • Hvis eleven er hjemsendt fra skole pga. smitte i klassen eller lignende, gælder dette også for Suzuki Instituttet.
  • Afstandskravet på 1 meter skal overholdes, også ved ankomst og afsked.
  • Alle forældre og elever over 12 år skal bære mundbind på fællesarealer. Det er op til den enkelte lærer, om mundbindet også bæres i undervisningslokalet.

Klubmodul

Husk at tilmeldinger til hold foregår via Klub Modul. 

Tilmeld dig og læs mere her