TALENTORDNING

Læreren vurderer sammen med forældrene om og hvornår en elev har den nødvendige motivation og færdighedertil at blive optaget på talentlinjen. Der lægges vægt på elevens personlige og musikalske modenhed.

Eleven forpligter sig til daglig øvning, deltagelse i sammenspil mv. - I det hele taget en investering af tid og energi; som belønnes med den tilfredsstillelse og glæde det giver, at nå et højt niveau.

DDSI's talentlinje omfatter:

1) Elevplan

En aftale mellem elev og lærer om årets mål og en plan for hvordan de skal nås. En elevplan fastlægger stykker og tekniske færdigheder der sættes som mål i soloundervisningen.

2) Mentorordning

Elever på talentlinjen vil have mulighed for at modtage råd og vejledning fra mentorer - som kan være tilknyttede lærerkræfter fra konservatoriet eller professionelt udøvende musikere.

Mentorordningens formål er at motivere eleverne og udvikle dem teknisk, musikalsk og menneskeligt. Suzuki-undervisning foregår med udgangspunkt i ”ros og opmuntring” af eleverne, og disse principper er også være udgangspunkt for mentorarbejdet.

3) Klaverakkompagnement

Stryger-elever på talentordningen har  mulighed for prøver med klaverakkompagnement med en af instituttets tilknyttede pianister.

4) Kammermusik

Talentelever forventes at deltage i kammermusik arrangeret af instituttet, samt, om muligt at spille med hinanden på eget initiativ.

5) Teknik

Elever på talentlinjen modtager teknikundervisning på højt niveau.

Eksempel på skema, udfyldt som del af elevplan.

Det aftales mellem sololærer og elev, hvor lang den samlede øvetid skal være pr. dag - f.eks.  1⁄2 time, 1 time, 2 timer. I hvert felt angives antal minutter. Skemaet kan aftales at gælde for en periode og derefter justeres.