Forældrenes rolle

Forældrene spiller en nøglerolle i Suzuki-metoden. Metoden er en unik måde for forældre at involvere sig i deres barns udvikling på, ofte gennem mange år. Lige fra de allerførste toner er forældrene med til at støtte barnet og dele sejre, opdagelser og udfordringer.

Forældrene deltager dels i den ugentlige soloundervisning, hvor de hjælper barnet med at forstå og huske lærerens instruktion, og dels i fællestimerne, hvor de voksne medvirker aktivt, samtidig med at de er publikum for børnene.

At lytte og øve

Den vigtigste opgave for Suzuki-forældre er at hjælpe barnet med at øve sig hver dag. Det er afgørende for barnets udvikling, at musikken og instrumentet er en fast del af dagligdagen, og her skal forældrene hjælpe med at skabe de bedste rammer og rutiner omkring øvningen.

Det er ikke altid varigheden af øvningen, der er vigtigst. Men at hjælpe barnet med at fokusere på det vigtigste i øvningen samtidig med, at man sørger for at lytte til musik sammen, er forældrenes ansvar.