Tilvalg

Udover den faste undervisning, den ugentlige sololektion plus fællestimer, tilbyder Det Danske Suzuki Institut supplerende undervisning, som elever og forældre, afhængigt af motivation og behov, kan tilvælge.

Disse inkluderer undervisning i kammermusik, strygerensembler, hørelære og musikhistorie. Kammermusik er primært relevant efter 3-4 års undervisning.

Strygerne har stor gavn, både musikalsk og socialt, af at spille sammen i større ensembler. De små har mulighed for at spille i instituttets Miniensemble, de større i instituttets Kammerorkester.

Kammermusik

Anbefales til alle elever så snart de når et passende niveau (svarende ca. til Suzuki-hæfte 3).

Instituttet vil, så vidt muligt, tilbyde alle tilmeldte deltagelse i mindre grupper, som øver regelmæssigt, under instruktion af en instituttets lærere.

 

I forår og efterår 2024 er de primære sammenspilstilbud Kammerorkester og Mini-ensemble. I 2025 vil mindre grupper blive genoptaget.

Kammerorkester

Kammerorkestret  henvender sig primært til de elever som befinder sig fra hæfte 4 og opefter. Der spilles arrangementer samt originale satser for kammerorkester.

Kammerorkestret øver 2 time ad gangen, ca. hver 14. dag. Op til koncerter må forudses flere og længere øvegange.

Mini-ensemble

Mini- ensemblet  henvender sig primært til de elever som befinder sig i midten af hæfte 2 og frem til og med hæfte 3. Eleverne vil blive præsenteret for lette sammenspilsstykker, som spilles flerstemmigt, og snuse til nodelæsning så de er klædt godt på til kammermusik og kammerorkester.

Miniensemblet øver 1 time ad gangen, ca. hver 14. dag. Op til koncerter må forudses flere og længere øvegange.

Hørelære

Formålet med faget er at styrke elevernes nodelæsningsfærdighed, musikalske orienteringsevne og musikalske viden. Undervisningen anvender bogen "Læs og Lyt - Hørelære og nodelæsning for strygere", udarbejdet af Inge Marstal og Det Danske Suzuki Institut.

Fra bogen: "Den indledende tilegnelse af stykkerne i Suzukihæft erne foregår således traditionelt alene gennem øret, men relativt tidligt i undervisningsforløbet kan øjet og nodebilledet kobles på. Selv yngre elever lærer lynhurtigt og ubesværet at forstå sammenhængen mellem lyd og nodebillede, mellem udførelse og notation. I forbindelse med den melodiske bevidstgørelse involveres bevægelsen gennem brugen af relativ solmisation. Eleverne lærer på en og samme tid både tonernes navne, deres beliggenhed på instrumentet og deres indbyrdes relationer at kende. Øje, øre og krop arbejder sammen."

Hørelære for strygerne er i sæsonen 2023/2024 en del af mini-ensemble.