Undervisnings-pakker

På Det Danske Susuki Institut undervises alle ugentligt til en sololektion,  samt til regelmæssige fællestimer. Undervisningen, samt deltagelse i/ved huskoncerter er inkluderet i det månedlige kontingent for alle pakker.

Yderligere tilbydes kammermusiklektioner mv. - se tilvalg.

SOLOTIMER

 

Alle elever modtager en ugentlig sololektion. Der kan vælges mellem forskellige varigheder:

  • En 1/1 undervisningstime er på 50 minutter
  • En 3/4 undervisningstime er på 37,5 minutter
  • En 1/2 undervisningstime er på 25 minutter
  • En 1/4 undervisningstime er på 12,5 minutter (tænkt til søskende)

FÆLLESTIMER


Deltagelse i fællestimer er en vigtig del af undervisningen og derfor obligatorisk. Der betales ikke ekstra for fællestimer.

UNDERVISNINGSÅRET

 

Undervisningsåret løber fra medio august til medio juni og følger skolernes ferie- og fridage. 

Indmeldelse gælder for en hel sæson 15. august til 15. januar eller 15. januar til 15. juni, idet der ikke betales kontingent i perioden 15. juni til 15. august.

 

INSTRUMENTER OG NODER


Instrumenter og noder anskaffes af eleven. Det anbefales at købe instrument i samråd med læreren.

INDMELDELSESGEBYR


For nye elever betales et indmeldelsesgebyr, der fastsættes ved sæsonens start.

KONTINGENT


Undervisningskontingent bliver trukket via Klubmodul (Året har 10 betalingsmåneder).

FRAVÆR


Fravær skal meddeles læreren i god tid. Undervisningstimer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Timer, der forsømmes af læreren, søges henlagt til et senere tidspunkt eller gennemført ved vikar. 

Såfremt dette viser sig umuligt, refunderes lektionerne.

UDMELDELSE


Udmeldelse sker ved udfyldelse af blanket, som underskrives af forældre/værge og underviser.

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en sæson. I efteråret senest 15. oktober og i foråret senest 15. maj.

Hvis udmeldelsen sker senere, betragtes eleven som havende påbegyndt en ny sæson, og der vil blive opkrævet kontingent for hele den følgende sæson.

Undtagelsen er de nyindmeldte elever der udmeldes inden 30 dage. I det tilfælde skal der kun betales for den første måned.

UNDERVISNINGSGEBYRER
Pr. 1. juni 2024

Kontingenter vil blive justeret med den alm. prisudvikling.

Kontingenter dækker deltagelse i fællestimer. Deltagelse i kammermusik, kammerorkester, hørelære, musikhistorie mv. afregnes seaparat.

Spørgsmål bedes rettet til detdanskesuzukiinstitut@gmail.dk

UNDERVISNINGSKONTINGENT
Pr. måned

1/4 ugentlig time kr. 545

1/2 ugentlig time kr. 1.090

3/4 ugentlig time kr. 1.635

1/1 ugentlig time kr. 2.180

Der er mulighed for ansøgning om fuld eller delvis friplads ved indmeldelse.