Solo-undervisning

Alle elever på Det Danske Suzuki Institut modtager en ugentlig sololektion. Eleverne starter typisk i 3-4-års alderen og går ofte hos den samme lærer til tidlig teenage-alder, hvorefter en eller flere andre lærere tager over. Der lægges vægt på at lærer-elev og lærer-familie-forholdet er trygt og varmt og den ugentlige lektion et tilbagevendende højdepunkt i barnets hverdag - hvor resultatet af ugens øvning præsenteres og modtages på en anerkendende måde og hvor nye solostykker, øvelser, orkesterstemmer mv. gennemgås.

Inden børnene begynder at modtage undervisning gennemgår en eller begge forældre et kort undervisningsforløb og mens børnene er små, deltager en forælder i sololektionerne og den daglige øvning.

Fællestimer

En fast bestanddel af undervisningen er fællestimer og huskoncerter. I fællestimerne suppleres soloundervisningen med opøvelse af færdigheder i sammenspil, udvikling af respekt for andres spil og i det hele taget oplæring i at fungere som gruppe. Egentlig solooptræden er der mulighed for ved huskoncerterne, som afholdes en gang om måneden.

Fællestimer afholdes i 6 hold 1 - 6 på tiltagende niveauer. Indplaceringen på hold afhænger af hvor langt eleven er nået i Suzuki-hæfterne. Oprykning til et højere hold er ligesom afslutningen på et hæfte en begivenhed i musikalske rejse.

En fællestimelektion tager 45 minutter - for strygernes vedkommende hver anden uge, for klavereleverne hver trejde uge. Barnet ledsages de første år af en forælder, andet familiemedlem ell. lign.