TALENTORDNING


Det vurderes konkret og individuelt, hvornår en elev har de nødvendige færdigheder, herunder færdigheder i form af selvstændig indstudering og formidling, til at blive optaget på linjen. Der lægges vægt på, at de færdigheder, som er beskrevet i læreplanen for instrumentet er opnået, og at eleven har opnået en personlig og musikalsk modenhed (se DDSI’s læreplaner for Instrumentgrupperne i Indlæringsstrategi for DDSI (og læreplaner) samt beskrivelse af DDSI’s talentlinje, dateret 1. feb. 2017, som vedtaget af bestyrelsen).

Det forventes, at eleven vil forpligte sig en daglig øvning, som er aftalt med elevens sololærer. Der er tale om et yderligere engagement, som vil kræve et mere tidsforbrug for den enkelte elev.

DSI’s talentlinje omfatter:

1) Elevplaner

Der indgås en aftale mellem elev og lærer om årets plan og mål (en elevplan). Det skal således være fastlagt, hvilke stykker og hvilke tekniske færdigheder der sættes som mål i soloundervisningen.

Eksempel på skema:

Det aftales mellem sololærer og elev, hvor lang øvetiden skal være pr. dag, fx 15 min., 1⁄2 time, 1 time, 2 timer osv. Øvetiden deles op med henblik på at opnå de færdigheder, som er beskrevet i bilags 1 holdangivelse.

Vejledning til udfyldelse af skema: I hvert felt angives den tidsmæssige øveperiode. Tidsperioden afhænger af den øvetid, som eleven vil anvende dagligt. Det kan aftales, at forløbet kører over 1 måned eller et andet tidsforløb. Skemaet udfyldes ved at skrive det anvendte minuttal i feltet, fx 5, 10, 15 osv. For elever på talentlinjen skal skemaet eller et tilsvarende anvendes.

 

2) Mentorordning

Med henblik på at vejlede og rådgive eleverne på talentordningen tilknyttes en mentortime, som er en form for åben time. En sådan ordning indebærer en mulighed for at samarbejde med lærerkræfter fra Konservatoriet eller professionelt udøvende musikere.

Mentorordningen er et værktøj til at udvikle og motivere unge musikere.

Mentorordningens formål er at forbedre den enkelte elevs teknik og muligheder for at udvikle sig både musisk og menneskeligt. Suzuki undervisning foregår med udgangspunkt i ”ros og opmuntring” af eleverne, og disse principper vil også være udgangspunktet for mentorarbejdet. De fleste Suzuki elever begynder at spille i en tidlig alder, hvorfor mange tidligt opnår et højt musikalsk niveau og veludviklede musiske færdigheder. 

Det er disse egenskaber, som vi med mentorordningen ønsker at videreudvikle, særligt under hensyntagen til ”det hele” menneske.

3) Klaverakkompagnement

Elever på talentordningen har behov for yderligere mulighed for at afprøve samspil med klaver. DDSI har derfor udvidet muligheden for klaverakkompagnement.

4) Kammermusik

 

5) Teknikundervisning

Elever på talentlinjen modtager teknik undervisning på højeste niveau. Elever på ordningen betaler ikke særskilt for de ovenfor nævnte ydelser, men der betales for undervisning (normalt 3⁄4 eller en hel lektion)