Undervisningsbetingelser


UNDERVISNINGSÅRET

 

Undervisningsåret løber fra medio august til medio juni og følger skolernes ferie- og fridage. 

Indmeldelse gælder for en hel sæson 15. august til 15. januar eller 15. januar til 15. juni, idet der ikke betales kontingent i perioden 15. juni til 15. august.

UNDERVISNINGSTIMER

  • En 1/1 undervisningstime er på 50 minutter
  • En 3/4 undervisningstime er på 37,5 minutter
  • En 1/2 undervisningstime er på 25 minutter
  • En 1/4 undervisningstime er på 12,5 minutter (tænkt til søskende)

FÆLLESTIMER


Deltagelse i fællestimer er en vigtig del af undervisningen og derfor obligatorisk. Der betales ikke ekstra for fællestimer.

INSTRUMENTER OG NODER


Instrumenter og noder anskaffes af eleven. Det anbefales at købe instrument i samråd med læreren.

INDMELDELSESGEBYR


For nye elever betales et indmeldelsesgebyr, der fastsættes ved sæsonens start.

 

KONTINGENT

Undervisningskontingent bliver trukket via Klubmodul (Året har 10 betalingsmåneder)

FRAVÆR

Fravær skal meddeles læreren i god tid. Undervisningstimer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Timer, der forsømmes af læreren, søges henlagt til et senere tidspunkt eller gennemført ved vikar. 

Såfremt dette viser sig umuligt, refunderes lektionerne.

UDMELDELSE


Udmeldelse sker ved udfyldelse af blanket, som underskrives af forældre/værge og underviser.

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en sæson. I efteråret senest 15. oktober og i foråret senest 15. maj.

Hvis udmeldelsen sker senere, betragtes eleven som havende påbegyndt en ny sæson, og der vil blive opkrævet kontingent for hele den følgende sæson.

Undtagelsen er de nyindmeldte elever der udmeldes inden 30 dage. I det tilfælde skal der kun betales for den første måned.

 

Undervisningsgebyrer
Gebyrer pr. 15. januar 2023

 

Stigning i kontingent kan fremover forventes at følge at blive justeret som følge af den alm. lønudvikling.

 

Spørgsmål i forbindelse med betaling eller opkrævning: Revisor & Regnskabsassistance
John Dalgaard
Tlf. 27119975
jd@johndalgaard.dk

GEBYRER
Påkravsbegyr kr. 150
Gebyr for betaling over andet end PBS 
- per opkrævning kr. 150

UNDERVISNINGKONTINGENT
Per måned  
(inklusiv fællestimer og huskoncerter)

1/4 time kr. 545
1/2 time kr. 1.090

3/4 time kr. 1.635
1/1 time  kr. 2.180

Der er mulighed for fuld eller delvis friplads.
Hent blanket for ansøgning om friplads.

ORKESTER
Per halvår

ØVRIGE
Opkræves af Venneforeningen

Hørelære kr. 400

Passivt støttemedlemskab for modtagelse af Suzuki Nyt, andre Suzuki informationer og med ret til deltagelse i fælles arrangementer kr. 200 per år

optagelse på venteliste  

Dit barn kan starte allerede i 3-4 års alderen.  For at få dit barn optaget på ventelisten skal du udfylde en tilmeldingsblanket.


Hent tilmeldingsblanket