I erkendelse af den store indsats, Instituttet har gjort og gør for dansk musikliv, blev der i 1995 stiftet en venneforening under ledelse af professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Milan Vitek og med deltagelse af en række personligheder fra dansk musik- og kulturliv i Venneforeningens bestyrelse og præsidium.

Venneforeningen har bistået Instituttet væsentligt i at opnå driftsstøtte fra Statens Musikråd og Amter og støtter Instituttet i dets bestræbelser på at få stillet permanente lokaler til rådighed af det offentlige og/eller private. En del af elevkontingentet går til Venneforeningen til støtte af Instituttets drift. 

BESTYRELSEN

Milan Vitek (Formand)
professor, violinist

John Damgaard
professor, pianist

Michala Petri, 
blokfløjtespiller


Michael Schønwandt,
kapelmester

Morten Zeuthen,
solocellist


Hans Fjelsted (Kasserer)
advokat


Per Nørgaard, 
professor, komponist

Merete Westergaard,
professor, pianist

PRÆSIDIET

Milan Vitek (Formand)
professor, violinist

Johnny Eliasen,
kgl. balletmester

Edith Guillaume,
operasangerinde

Amalie Malling,
docent, pianist

Folmer Teilmann,
Landsdommer

Kim Sjögren,
violinist


Margrete Enevold,
docent, korleder

Bertil Jacobi.
advokat

Mikael Melbye,
operasanger, instruktør, scenograf

Tutter Givskov,
professor, violinist

Lars Holm Johansen,
kgl. kapelmusicus, solocellist

Kirsten Olesen
kgl. skuespiller

Ulla Skow
kgl. balletdanserinde, balletpædagog